Tag Archives: الرد

فنون الرد

فنون الرد

فنون الرد أراد رجل إحراج المتنبي فقال لـه : رأيتك من بعيد فـظننتك امرأة فقال المتنبي : وأنا رأيتك من بعيد فظننت...